Strona główna

Projekt „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” realizowany jest przez Stowarzyszenie Uroczysko, w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Partnerami projektu są:

  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego
  • Nadleśnictwo Czarna Białostocka
  • Nadleśnictwo Knyszyn
  • Nadleśnictwo Supraśl

Całkowita wartość projektu wynosi 1 391 276,99 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich 1 159 728,60 zł. Okres realizacji projektu: 11.2017 r. – 12.2021 r.

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości

Stowarzyszenie Uroczysko jako beneficjent projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  • specjalny adres e-mail:    naduzycia.POIS@mr.gov.pl
    lub
  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:    www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci