Rejestratory do badania zmian poziomu wód gruntowych

W ramach realizacji projektu pn."Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" realizowanego w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, zakupił zestaw 20 szt. rejestratorów do badania zmian poziomu wód gruntowych. Rejestratory zostały rozmieszczone na siedliskach bagiennych objętych zabiegami ochronnymi zlokalizowanych na terenie Nadleśnictw: Supraśl, Czarna Białostocka i Knyszyn.

 

Zdjęcie przedstawia widok od góry na mokradła i wbity w ziemię rejestrator wód.

Zdjęcie przedstawia mokradła z założonym w ziemię rejestratorem wód

 

 

Spotkanie partnerów projektu

21.05.2018 o godz. 10.00 w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbyło się spotkanie partnerów projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”.

W trakcie rozmów omawiano kolejne działania zaplanowane w harmonogramie projektu oraz uganiano terminy planowanych zadań.