Broszura „Puszcza Knyszyńska Obszar chroniony”

Rozpoczęto prace nad redakcją broszury popukano – naukowej dotyczącej walorów przyrodniczych Puszczy Knyszyńskiej  pt.:  „Puszcza
Knyszyńska Obszar chroniony”.

Planowany termin wydania broszury to początek grudnia 2018.