Konferencja podsumowująca projekt

W dniach 23-24.09.2021 r. w Supraślu zorganizowana została konferencja pn. „Stan i ochrona widnych lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin” poświęcona ocenie stanu i ochronie widnych lasów, w szczególności typu dąbrów świetlistych, borów sasankowych i sierpikowych, które od wielu dekad ulegają regresowi w wyniku zaniechania dawnych form użytkowania. Podczas konferencji podsumowane zostały efekty szeroko zakrojonego, czteroletniego projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” finansowanego z Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko realizowanego na obszarze ponad 60 obiektów przyrodniczych w trzech puszczańskich Nadleśnictwach: Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl. W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano referaty:
– Założenia i zakres czynnej ochrony widnych borów i lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin w Puszczy Knyszyńskiej
– Doświadczenia z czynną ochroną dąbrów świetlistych w woj. mazowieckim
– Świetliste dąbrowy czy widne grądy na Lubelszczyźnie?
– Zmiany różnorodności florystycznej w efekcie ochrony czynnej widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej
– Stan zachowania i ochrona borów chrobotkowych na Mazowszu
– Restytucja dzwonecznika wonnego i ochrona czynna jego siedlisk w Puszczy Kampinoskiej
– Rzadkie i zagrożone rośliny widnych lasów Lubelszczyzny
– Sposoby dostosowania postępowania gospodarczo-hodowlanego do potrzeb ochronnych widnych borów i lasów

zobacz prezentacje referatów

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa, dotycząca przedstawiania efektów działań z zakresu ochrony czynnej widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Stowarzyszenie Uroczysko.

Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.1.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.  Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.