Partnerzy projektu

Partnerami w projekcie  „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” realizowanym w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, są”

  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
  • Nadleśnictwo Czarna Białostocka
  • Nadleśnictwo Knyszyn
  • Nadleśnictwo Supraśl