Pierwszy sezon monitoringu przyrodniczego

Powoli dobiega końca pierwszy sezon monitoringu obiektów przyrodniczych objętych zabiegami ochronnymi. Monitoringiem objęte zostały wszystkie obiekty, na których prowadzone są działania ochronne w ramach projektu, zarówno 15 płatów siedlisk bagiennych, jak i 65 wydzieleń widnych borów i lasów w pięciu obrębach leśnych: w obrębie Knyszyn Nadleśnictwa Knyszyn, w obrębach Czarna Białostocka, Kumiałka i Złota Wieś Nadleśnictwa Czarna Białostocka oraz w obrębach Sokółka i Supraśl Nadleśnictwa Supraśl. Jego celem jest ocena stanu siedlisk i populacji gatunków roślin, stanowiących przedmioty ochrony projektu oraz ocena efektów wykonywanych zabiegów.


Zdjęcie prtzedstawia widok z góry na kartki z notatkami, na nich leży GPS, wszystko leży leżącym pieńku brzozy na mchu.Monitoring wykonuje czteroosobowy zespół. W trakcie badań terenowych wykonywane są pełne spisy florystyczne, zdjęcia fitosocjologiczne, określana jest liczebność populacji wielu światłożądnych i ciepłolubnych gatunków wskaźnikowych, zarówno w lasach objętych zabiegami ochronnymi, jak i na obszarach kontrolnych, pozostawionych bez zmian. Na powierzchniach próbnych zbierane są dane o frekwencji wszystkich gatunków roślin występujących na badanych siedliskach, a na pasowych transektach – informacje o udziale gatunków dominujących i odnowieniu lasotwórczych gatunków drzew. Prowadzony jest także stały monitoring poziomu wód na siedliskach bagiennych.

Zdjęce przedstawia dłoń trzymającą urządzenie wykorzystane do monitoringu, na tle wystających pni drzew, w oddali lasZdjęcie przedstawia pień drzewa z namalowaną na nim niebieską strzałkę, na przeciw pnia, na trawie leżą kartki papieru a na nich urządzenie wykorzystywane do monitoringu

W tym sezonie prace zostaną zakończone do 31 października. Na powierzchnie ochronne zespół badawczy powróci wiosną przyszłego roku, by kontynuować rozpoczęte prace i zebrać kolejną porcję danych do analiz porównawczych i oceny skuteczności działań prowadzonych w ramach projektu.