Rezultaty

Działania ochronne prowadzone w ramach projektu obejmują:

  • 23 obiekty przyrodnicze na siedliskach bagiennych, o łącznej powierzchni 18,48 ha,
  • 65 obiektów przyrodniczych na siedliskach ciepłolubnych dąbrów i widnych borów o łącznej powierzchni 91,52 ha.

Działania prowadzone są na terenie trzech Nadleśnictw: Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl. Ich efekty weryfikowane są dzięki monitoringowi przyrodniczemu.