Sesja popularno-naukowa pt. „Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”

W dniu 23.07.2021 w  Hotelu Knieja, Aleja Niepodległości 6, 16-030 Supraśl odbyła się sesja popularno-naukowej pt.

„Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”

Podczas sesji wygłoszono następujące wystąpienia:

– „Zagrożenia i ochrona roślin widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej” w kontekście działań w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” – Beata Matowicka.

– „Torfowiska i mokradła w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej ich
zagrożenia i znaczenie” – Włodzimierz Kwiatkowski.

– „Ciało i psychika – potencjał lasów Puszczy Knyszyńskiej dla ochrony zdrowia”- Małgorzata Anna Charyton.

– „Dzikie rośliny w obrzędowości i tradycji zielarskiej Podlasia” – Mirosław
Angielczyk.

Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja.

Sesja realizowana została  w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku