Sesja popularno – naukowa „Zagrożenie i ochrona szaty roślinnej Puszczy Knyszyńskiej”

W dniu 07.09.2019 w Supraślu w sali konferencyjnej Hotelu Knieja odbyła się  sesja popularno – naukowa pn.  „Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej Puszczy Knyszyńskiej”  organizowana w ramach projektu: „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej”

W trakcie sesji, referaty  wygłosili:

Cezary Werpachowski – „Flora roślin naczyniowych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”

Dan Wołkowycki – „Ginące piękno. Zagrożenia i ochrona roślin widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej”

Włodzimierz Kwiatkowski – „Torfowiska i ich znaczenie w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej”

Sesje zakończyła dyskusja.

Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną, po prawej stronie widać kawałek ekranu z wyświetonym slajdem, centralan cześć zdjęcia przedstawia stół  stojacy równilegle do ekranu, przy którym siedzą trzy osoby. Dwie tyłem do ekranu jedna bokiem, na przeciwko nich stoi kolejny stół a za nim siedzą dwie kobiety. Zdjęcie przedstawia ekran z wyświetlonym slajdem, na tle ekranu stoi osoba (prelegent) na przeciwko niego siedzi grupa ludzi Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną, w oddali widać ekran z wyświetlaną prezentacją, na przeciwko niego stoją równolegle ustawione stoły, a przy nich siedzą słuchacze.