Spotkanie partnerów projektu

21.05.2018 o godz. 10.00 w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbyło się spotkanie partnerów projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”.

W trakcie rozmów omawiano kolejne działania zaplanowane w harmonogramie projektu oraz uganiano terminy planowanych zadań.