Spotkanie partnerów projektu

W dniu 4.10.2018 r. w Arboretum Nadleśnictwa Supraśl w Kopnej Górze odbyło się kolejne spotkanie robocze partnerów projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”. Na spotkaniu omawiane  były wyniki zakończonej właśnie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w ramach projektu. Celem inwentaryzacji był wybór obiektów (wydzieleń siedliskowych) o wysokich walorach przyrodniczych, potencjalnie stanowiących siedliska światło- lub ciepłolubnych gatunków roślin, wymagających ochrony czynnej zgodnie z zakresem projektu. Wyniki inwentaryzacji zostaną wykorzystane przy planowaniu kolejnych zabiegów ochronnych.