Warsztaty edukacyjne dla leśników

W dniu 27.08.2021 r w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla leśników w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”

Warsztaty rozpoczęły się krótkim wystąpieniem kierownika naukowego projektu  dr inż. Dana Wołkowyckiego,  pt. „Utrzymanie efektów ochrony czynnej widnych borów i lasów i związanych z nimi gatunków roślin”.

Następnie uczestnicy wyruszyli na sesję terenową