Zabiegi ochronne

W dniach 20-31 marca 2018 planowane jest wykonanie pierwszych zabiegów ochronnych na  na terenach Nadleśnictw Czarna Białostocka oraz  Knyszyn.