Zabiegi ochronne

Z początkiem roku w teren ruszyły ekipy robotników. Nie straszne im warunki zimowe. Ich zadaniem jest usunięcie krzewów i drzew z podszytu nadmiernie zacieniającego dno borów, dąbrów i grądów miodownikowych. Prace obejmą w I kwartale tego roku prawie 92 ha na 65 powierzchniach wytypowanych w wyniku inwentaryzacji w Nadleśnictwach Czarna Białostocka (w obrębach Czarna Białostocka, Kumiałka i Złota Wieś), Knyszyn (obręb Knyszyn) oraz Supraśl (obręby Supraśl i Sokółka). Dzięki przeprowadzonym zabiegom znacznie poprawi się dostęp światła i warunki cieplne runa, a lokalne populacje takich gatunków roślin, jak dzwonecznik wonny, sasanka otwarta, leniec bezpodkwiatkowy, arnika górska, widlicze i widłaki, groszek wschodniokarpacki oraz inne gatunki typowe dla widnych lasów zyskają możliwości rozwoju, a także szanse na utrzymanie i wzmocnienie istniejących, a może i zajęcie nowych stanowisk. Wycinanie odrośli krzewów i wykaszanie innych ekspansywnych roślin będzie powtarzane w następnych miesiącach i sezonach.