Zabiegi ochronne

Na terenie Nadleśnictwa Supraśl rozpoczęły się pierwsze zabiegi ochronne zaplanowane w ramach projektu. Zabiegi te stanowią transpozycję zapisów Planu Zadań Ochronnych dla Ostoi Knyszyńskiej.

Prowadzone działania ochronne mają na celu poprawę stanu siedlisk bagiennych typu 91D0 (lub nawiązujących do tego typu, lecz odkształconych w wyniku sukcesji wtórnej). Działania polegają na częściowym usunięciu wtórnych, zastępczych drzewostanów brzozowych w wieku 15–30 lat, wraz z usuwaniem pozyskanej biomasy oraz sukcesywnym wycinaniem odrośli, a w rezultacie – poprawę warunków wodnych i inicjowanie odnowienia naturalnego oraz rozwoju sosny i innych gatunków roślin właściwych dla siedliska.