Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

życzy Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia Uroczysko

Obrazek przedstawia na pierwszym planie pięć jajek w kolorach pastelowych, po lewej stronie obrazka dwa żonkile., po prawej życzenia

Zabiegi ochronne

Z końcem marca zakończyły się zabiegi ochronne w dąbrowach, grądach miodownikowych, sosnowych borach świeżych i borach mieszanych. Objęły one 65 fragmentów lasów o ogólnej powierzchni ok. 92 ha ze stanowiskami światłożądnych i ciepłolubnych gatunków roślin. Zabiegi ochronne prowadzono pod okapem drzewostanu. W ich trakcie wycięto nadmiernie rozwinięty podszyt, w szczególności świerka, leszczynę i graba, zacieniający dno lasu i niedopuszczający do rozwoju wrażliwych roślin zielnych. Pozostawiano natomiast jałowce oraz młode drzewa owocowe – jabłonie i grusze. Wycięte krzewy i podszytowe drzewa wyniesiono lub wywieziono poza obręb siedlisk objętych ochroną. Celem wykonanych zabiegów jest poprawa warunków świetlnych i cieplnych w dnie widnych lasów. Dzięki temu wiele gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w Polsce i w całej Europie, objętych ochroną prawną zyska szansę na przetrwanie, na skuteczną reprodukcję, a może nawet na zwiększenie liczebności i zajmowanych areałów. Zabiegami ochronnymi wsparte zostały siedliska i populacje takich gatunków jak dzwonecznik wonny, krytycznie zagrożony wyginięciem w całym kraju, arnika górska, leniec bezpodkwiatkowy, sasanka otwarta, widlicz cyprysowy i widlicz spłaszczony, groszek wschodnikarpacki, pomocnik baldaszkowy i turówka leśna. Kwiaty pierwszych z nich już cieszą oczy w Puszczy Knyszyńskiej tej wiosny. Mimo mroźnych nocy na powierzchniach ochronnych zakwitły właśnie sasanki otwarte.