Inwentaryzacja przyrodnicza

Na przełomie sierpnia i września br. planowane jest zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej w Ostoi Knyszyńskiej. Na podstawie wniosków z przeprowadzonej inwentaryzacji wyłonione zostaną miejsca w których przeprowadzone zostaną zabiegi ochronne. 

Podsumowanie inwentaryzacji zostanie opublikowane po opracowaniu wyników.