Kolejna tura zabiegów ochronnych

We wrześniu 2019 r. na powierzchniach widnych borów i lasów wyznaczonych do ochrony w naszym projekcie rozpoczęła się kolejna tura zabiegów. Po raz pierwszy ekipy robotników weszły tam zimą, na początku tego roku, by wyciąć podszyt ocieniający dno lasu i utrudniający rozwój światłożądnych gatunków roślin, a następnie wynieść i wywieźć pozyskaną biomasę. Obecnie zabiegi wykonywany są ponownie na tych samych powierzchniach. Ich celem jest usunięcie wszystkich odrośli drzew i krzewów liściastych, zwłaszcza leszczyny i graba, a także ekspansywnych bylin, w szczególności malin i jeżyn, orlicy i trzcinnika leśnego.

Zdjęcie przedstawia las, w centalnej cześci zdjęcia widac osobę z podkaszarką

Prace wykonywane są ręcznie. Pod okapem drzew pozostawiane są jałowce, jabłoń płonka i grusza polna, które uznawane są za pożądaną domieszkę. Wycięte pędy roślin wynoszone są poza powierzchnie objęte zabiegami.

Zdjęcie przedstawia las, w lesie widać osobę pracujacą z podkaszarką

Dzięki tym pracom runo leśne będzie znacznie lepiej oświetlone, presja konkurencyjna ekspansywnych bylin i krzewów zostanie ograniczona, a chronione i zagrożone gatunki roślin, będące przedmiotem ochrony projektu zyskają znacznie lepsze warunki rozwoju.

 

Zabiegi ochronne w tej turze zostaną zakończone w październiku.

  Zdjęcie przedstawia osoby pracujące w lesie. Na pierwszym planie widać męższczyznę z podkaszarką, za drzewem widać częściowo drugą pracującą osobę.