Spotkanie partnerów projektu

W dniu 02.02.2018 w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej  odbędzie się kolejne spotkanie osób reprezentujących instytucje realizujące projekt „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”

Podczas spotkania  zostaną omówione  kolejne działania założone w projekcie.