Warsztaty „Ochrona różnorodności przyrodniczej i gospodarka leśna na siedliskach widnych lasów w Puszczy Knyszyńskiej”

W dni 28 maja 2019 r. odbyła się sesja terenowa i warsztaty „Ochrona różnorodności przyrodniczej i gospodarka leśna na siedliskach widnych lasów w Puszczy Knyszyńskiej” zorganizowane w ramach realizacji projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej” przez ochronę czynną” (POIS.02.04.00-00-0019/17) przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dla kadry Nadleśnictw: Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl. W sesji i warsztatach wzięło udział ponad 30 osób, w szczególności leśniczych i inżynierów nadzoru jednostek administracji Lasów Państwowych zaangażowanych w realizację projektu.

Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Supraśl od prezentacji celów, założeń, metod realizacji i oczekiwanych efektów projektu, przedstawionych przez dr inż. Dana Wołkowyckiego, kierownika naukowego projektu. Następnie odbyła się wizja terenowa, w czasie której uczestnicy odwiedzili wybrane obiekty przyrodnicze i wydzielenia leśne objęte działaniami ochronnymi w leśnictwach Zacisze, Klin (w Nadleśnictwie Supraśl), Budzisk, Buksztel i Czeremcha (w Nadleśnictwie Czarna Białostocka) oraz Krzemianka (w Nadleśnictwie Knyszyn).

W warunkach terenowych omówiona została specyfika siedliskowa i biocenotyczna widnych lasów oraz wymagania ekologiczne występujących w nich zagrożonych i chronionych gatunków roślin, potrzeby ochronne i zależności z użytkowaniem lasów, a także metodyka i zakres zabiegów ochronnych realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy mogli zapoznać się ze zróżnicowaniem i cechami diagnostycznymi  wielu gatunków roślin występujących na siedliskach objętych działaniami ochronnymi w widnych borach sosnowych, subborealnych sierpikowych borach mieszanych, dąbrowach świetlistych i grądach miodownikowych. Ważną częścią warsztatów było przedyskutowanie na praktycznych przykładach zasad postępowania gospodarczego oraz możliwości ich adaptacji do potrzeb ochronnych na siedliskach widnych lasów.

Zdjęcie przedstawia zaciemnioną salę, na wprost jest ekran, na którym wyświetone są slajdy prezentacji, jedna osoba na wprost ekranu stoi, po prawej i lewej stronie widać uczestników warsztatów siedzących przy stołach ustawionych równolegle do ekranu. Zdjęcie przedstawia las, na pierwszym planie widać kilka pienków drzew, w oddali widać kilka osób. Zdjęcie przedstawia uczestników warsztaów (spora grupa osób) stojąca w lesie. Zdjęcie przedstawia kilka osób (uczestników warsztatów) osoba w centralnej części zdjęcia kuca, po jej prawej stronie kolejna osoba stoi pochylona, wokół nich jest kilka stojących osób. Zdjęcie zrobione w lesie. Zdjęcie prezdstawia kilka osób (leśników) stojących w lesie Zdjęcie przedstwia grupę ludzi (leśników) styojących w lesie w oddali nasłonecznione korony drzew.