Zabiegi ochronne w Nadleśnictwach Czarna Białostocka i Knyszyn

W dniach 20–31 marca 2018 r. wykonane zostały zabiegi ochronne na mokradłach, które zgodnie z założeniami projektu wytypowano na obszarze Nadleśnictwa Czarna Białostocka oraz Nadleśnictwa Knyszyn w Puszczy Knyszyńskiej. Polegały one na miejscowym usunięciu  drzewostanów brzozowych, które pojawiły się na torfowiskach wysokich (na siedliskach boru bagiennego) parę dekad temu, zwykle w wyniku wcześniejszego wycięcia sosny w ramach gospodarczego użytkowania lasu.

Brzoza to drzewo intensywnie transpirujące, a obecność zwartych, młodych drzewostanów brzozowych znacznie pogarsza warunki siedliskowe, powodując m.in. przesychanie mokradeł i ograniczając możliwości rozwoju niektórych gatunków torfowiskowych, w tym także odnowienie naturalne sosny. Przeprowadzone zabiegi ochronne miały na celu poprawę stosunków wodnych, a także dostępu światła do runa, a dzięki temu – inicjację odtwarzania się kompozycji gatunkowej, charakterystycznej dla leśnych torfowisk tego typu.

Zdjęcie przedstawia las (widoczne brzozy)

W trakcie prac dokładano wszelkich starań, aby nie spowodowały one negatywnych zmian w środowisku. Do zabiegów przystąpiono po upewnieniu się, że na wytypowanych powierzchniach brak miejsc gniazdowania zajętych przez ptaki. Nie usuwano martwych drzew stojących, dziuplastych, ani żywych drzew innych gatunków, zwłaszcza sosny. Brzozy wycinano ręcznie na wysokości ok. 1–1,2m (w celu szybszego zainicjowania rozkładu pozostałego drewna przez grzyby i ograniczenia rozwoju odrośli). Prace wykonano przy głęboko zamarzniętych górnych warstwach gleby.

Cięciami w każdym przypadku objęto nie więcej niż 50–70% każdego z torfowisk. Drewno z cięć usunięto ręcznie poza granice powierzchni wyznaczonych do zabiegów, pozostawiając najwyżej 20% wyciętej biomasy drzewnej.

Zabiegami ochronnymi objęto osiem torfowisk w Nadleśnictwie Czarna Białostocka o łącznej powierzchni 9,8 ha oraz cztery torfowiska w Nadleśnictwie Knyszyn o łącznej powierzchni 4,8 ha. Na mokradłach tych usunięto drzewostany brzozowe z areału ok. 9 ha.

To pierwsze prace z serii zabiegów ochronnych przewidzianych w projekcie na tych obiektach. Ich efekty będą skrupulatnie monitorowane.

Zdjęcie przedstawia mokradła z pojedyńczymi brzozami

Zdjęcie przedstawia leżący pień drzewa, na tel mokradeł i lasu brzozowego    Zdjęcie przedstawia mokradła i las brzozowy