Warsztaty edukacyjne w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

W dniu 24 sierpnia 2020r w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące ochrony bioróżnorodności na terenie Ostoi Knyszyńskiej, w ramach projektu: „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej”

W części teoretycznej  można było zapoznać się z potrzebami, możliwościami metodami praktycznymi i efektami ochrony zagrożonych gatunków roślin.  Omawiano też cele, założenia i częściowo efekty projektu w ramach którego, organizowano warsztaty.

 

W części terenowej, uczestnicy odwiedzili kilka powierzchni, na których prowadzone są zabiegi ochronne i monitoring przyrodniczy.