Zakończenie zabiegów ochronnych w 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem w 2020 r. wykonane zostały zabiegi ochronne we wszystkich obiektach przyrodniczych objętych działaniami w ramach projektu. Obiekty przyrodnicze reprezentujące odrębne grupy siedliskowe zostały objęte zabiegami w różnych terminach:

  • siedliska bagienne (boru bagiennego, typu Bb), w okresie 1 kwietnia – 15 maja 2020 r.
  • leśne siedliska mineralne (borów świeżych, borów mieszanych świeżych, lasów mieszanych świeżych oraz lasów świeżych, typu Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) w okresie 15 września – 31 października 2020 r.

 

Zabiegi wykonano w 15 obiektach przyrodniczych na siedliskach bagiennych oraz w 65 obiektach na siedliskach mineralnych na obszarze trzech nadleśnictw uczestniczących w projekcie.